Trong kỳ khai giảng này, Học viện sẽ đào tạo 15 nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục và 162 tân học viên cao học thuộc các ngành : Quản lý Giáo dục, Công nghệ thông tin và Tâm lý học lâm sàng.

Với chủ trương ưu tiên phát triển bồi dưỡng, đào tạo sau đại học gắn kết chặt chẽ với NCKH, cùng các vấn đề thực tiễn trong quản lí giáo dục nhiều đổi mới như hiện nay. Chương trình đào tạo, chi tiết học phần, tài liệu giảng dạy đã được Học viện Quản lý giáo dục bổ sung , cập nhật định kì nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của người học tập và nghiên cứu để đảm bảo chất lượng các khóa học một cách tốt nhất.

GS.TS Phạm Quang Trung – Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục khẳng định: “Mặc dù số học viên, nghiên cứu sinh có tăng về quy mô và số lượng nhưng các khóa học sau đại học vẫn được Học viện tổ chức theo một quy trình chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, học viện Quản lý Giáo dục cũng đem lại một quy trình học mềm dẻo, tạo điều kiện tốt nhất cho những nhà giáo, cán bộ quản lý đương chức theo học vị và cấp bằng”.

Bên cạnh đó, trong năm nay Học viện sẽ hoàn tất đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ 2 chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng, Quản trị trường học. Trong năm tiếp theo sẽ xây dựng thêm đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Tham vấn học đường, Đo lường và đánh giá trong giáo dục.

Được biết, trong những năm gần đây, đào tạo sau đại học của Học viện Quản lý giáo dục đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Tính đến năm học 2016-2017, Học viện đã và đang đào tạo hơn 2000 học viên cao học ở 17 khóa đào tạo thạc sỹ Quản lý giáo dục và 2 khóa đào tạo thạc sỹ Tâm lý học lâm sàng và Công nghệ thông tin, cùng với 75 nghiên cứu sinh Quản lý giáo dục.

Hà Cường

Tag : đào tạo sau đại học , công nghệ thông tin , nghiên cứu sinh , quản lý giáo dục