Giải nhất năm nay thuộc về Tiến sĩ Đặng Thị Vân Chi ( Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) với Luận án “Vấn đề phụ nữ trên báo chí tiếng Việt trước Cách mạng tháng Tám năm 1945”.Giải nhì thuộc về Tiến sĩ Ku Su Jeong (Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) - Luận án “Mối quan hệ Việt - Hàn trong và sau chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam (1955 - 2005)”.

Hai giải ba là:
 
Tiến sĩ Trịnh Thị Hồng Hạnh (Viện Lịch sử Đảng,Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) - Luận án: “Đảng lãnh đạo xây dựng và hoạt động của vành đai diệt Mỹ ở chiến trường miền Nam (1965 - 1973)”. Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hoa (Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giáo viên Lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội) - Luận án: “Chủ trương của Đảng trong quan hệ với Trung Quốc từ năm 1975 đến 2001”.Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật đến nay đã qua 9 năm, với 44 giải nhưng mới chỉ có hai luận án đạt giải nhất đó là vào năm 2006 và năm 2008. Ngoài ra, Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật đã trao cho 2 tiến sĩ sử học người nước ngoài. Đó là trường hợp tiến sĩ sử học Onkeo Phômmakon của nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào (năm 2004) và tiến sĩ sử học Ku Su Jeong người Hàn Quốc năm nay (2008).
 
Ông Phạm Đình Nhân, Chủ tịch Quỹ Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật, Phó Chủ tịch Hội đồng Gia tộc họ Phạm cho biết, trong năm tới sẽ có những đề án cụ thể làm việc với các trường Đại học có khoa Lịch sử để tiến tới mở rộng phạm vi trao giải cho các cử nhân tốt nghiệp xuất sắc nhất khoa Lịch sử của từng trường.

Hồng Hạnh

Tag :