Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố thông tin về chi trả cổ tức.

Theo đó, Hội đồng quản trị ngân hàng thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 cho các cổ đông 3%/tổng mệnh giá cổ phẩn sở hữu của mỗi cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/12/2015.

Thời gian tạm ứng cổ tức chậm nhất vào ngày 31/1/2016. Theo ngân hàng, việc tạm ứng cổ tức chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của NHNN.

Hiện trên thị trường OTC, cổ phiếu LienVietPostBank đang dao động ở mức 5.500 đồng.

Ngày 6/1 tới đây, ngân hàng LienVietPostBank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị. Theo nội dung được gửi tới cổ đông hồi tháng 10, LienVietPostBank sẽ thay đổi Tổng giám đốc. Cụ thể, ngân hàng sẽ bầu ông Phạm Doãn Sơn, hiện đang là Tổng giám đốc, vào Hội đồng quản trị. Sau khi ông Sơn được bầu vào HĐQT, ngân hàng sẽ tìm người khác thay thế để bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc.