ĊPhương phương LinŨ (Số 9 - B37 Yên Lãng - Thịnh Quang -HN) Giúp Ms1461; Ms1426; Ms1420; Ms1419; Ms1418; Ms1478; Ms1464; Ms1495; Ms1487; Ms1506; (Mỗi h/c 200k)             100,000 3/9/2014  100,000 ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl90 width=248 align=left>TRANĠTHI THU HANG GIUP MS 15333/9/2014 ĊNGUYEN ńUC VINH GIUP MS 1531 100,000HO THI ŁNH THU GIUP MS 1521 č ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl90 width=248 align=left>TRANĠNGOC THACH GIUP MS 1522 Ċ5/9/2014 č 5/9/2014 ĊLE THI ňONG GIUP MS 1522  100,000HOANG MʼnNH HIEN GIUP MS 1535 100,000 ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl90 width=248 align=left>HO PHAM MINH TAM GIUP MS 15376/9/2014 NGUYEN ňIEU HOA KHANH GIUP MS 1527 Ċ3/9/2014 č Ċ ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl90 width=248 align=left>Le Qŵang Dai giup MS 15324/9/2014 3/9/20144/9/2014 Ċ ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl90 width=248 align=left>Ban Ťoc TK 711A36233888 giup MS 1532 Ċ Ban důc Dan tri giup MS 1536 ļTD style="BORDER-BOTTOM: #4f81bd 0.5pt solid; BORDER-LEFT: #4f81bd; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 186pt; BORDER-TOP: #4f81bd; BORDER-RIGHT: #4f81bd 0.5pt solid" class=xl90 width=248 align=left>Ban Ťoc Dan tri giup MS 1537 Ċ3/9/20145/9/2014
NGÀY DIỄN GIẢI  SỐ TIỀN 
  Bà Hưng (Nhà 108 - Ngõ 1194 Đường Láng -Đống Đa - HN) Giúp Ms1529             500,000 ļ/TD>
  50,000
3/9/2014 NAM HOANG VA JOCERLYN NGUYEN GIUP MS 1534  2,120,000
3/9/2014 NGUYEN THI VAN ANH GIUP MS 1534  500,000
3/9/2014 PHAN TUAN ANH GIUP MS 1532  500,000
3/9/2014 NGUYEN MINH DUC GIUP MS ı535  10,000
3/9/2014 NGUYEN MINH DUC GIUP MS 1534  10,000
3/9/2014 PHAM THI NGOC HOA GIUP MS 1534  1,200,000
3/9/2014 TRAN THI THOM GIUP MS 1496  300,000
3/9/20ı4 TRAN THI THOM GIUP MS 1402  300,000
3/9/2014 TRAN THI THOM GIUP MS 1506  300,000
3/9/2014 TRAN THI THOM GIUP MS 1492  300,000
3/9/2014 TRAN THI THOM GIUP MS 1494  300,000
TRAN THI LUONG GIUP QNA  1,000,000
3/9/2014 NGUYEN DUŃ QUANG BAO GIUP MS 1534  10,000,000
3/9/2014 PHAM DUC THANG GIUP MS 1531  100,000
3/9/2014 PHAM DUC THANG GIUP MS 1532  ļ/SPAN>100,000
3/9/2014 PHAM DUC THANG GIUP MS 1533  100,000
3/9/2014 PHAM DUC THANG GIUP MS 1534  100,000
3/9/2014 PHAM DUC THANG GIUP MS 1535  100,000
3/9/2014 NGUYEN VAN TRUNG GIUP MS 1535 100,000
3/9/2014 NGUYEN DUC VINH GIUP MS 1535  300,000
3/9/2014 NGUYEN DUC VINH GIUP MS 1533  300,000
3/9/2014  300,000
3/9/2014  300,000
3/9/2014 NGUYEN VAN TRUNG GIUP MS 1534  100,000
3/9/2014 TRAN NGOC ANH GIUP MS 1535  150,000
3/9/2014 VU THE DUNG GIUP MS 1535  300,000
3/9/2014 PHAM NGOC THU GIUP MS 1530  500,000
3/9/2014 NGUYEN THI THU&nbsŰ; HA GIUP MS 1534  100,000
3/9/2014 NGUYEN ANH DUNG GIUP MS 1534  300,000
3/9/2014 TRAN THI YEN NHI GIUP MS 1534  500,000
3/9/2014 VU NGOC DUONG GIUP MS 1534  100,000
3/9/2014 NGUYEN THI THOA GIUP MS 1531  100,000
3/9/2014 NGUYEN THI THOA GIUP MS 1532
3/9/2014 NGUYEN THI THOA GIUP MS 1533  100,000
3/9/2014 NGUYEN THI THOA GIUP MS 1534  100,000
ļSPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">3/9/2014 HO THI ANH THU GIUP MS 1522  100,000
3/9/2014  100,000
3/9/2014 HO THI ANH THU GIUP MS 1534  1İ0,000
3/9/2014 DAO CONG LAP GIUP MS 1511  2,000,000
 200,000
5/9/2014 VU THI THANH THAO GIUP MS 1536  200,000
5/9/2014 VU THI THANH THAO GIUP MS 1530  200,000
NGUYEN GIA BAO GIUP MS 1529  100,000
5/9/2014  300,000
5/9/2014 DAO KHAC ŁN GIUP QNA  500,000
5/9/2014 NGUYEN THI LUA GIUP MS 1462  50,000
5/9/2014 NGUYEN VIET KIEN GIUP MS 1537  100,000
5/Ĺ/2014 NGUYEN THI THANH HAI GIUP MS 1519  500,000
5/9/2014 GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 1535  10,000,000
5/9/2014 HOANG PHUONG THAO GIUP MS 860 200,000
6/9/2014 NGUYEN TUAN HAI GIUP MS 1530  200,000
6/9/2014 NGUYEN TUAN HAI GIUP MS 1531  200,000
NGUYEN TUAN HAI GIUP MS 1532  200,000
6/9/2014 NGUYEN TUAN HAI GIUP MS 1533 200,000
6/9/2014 NGUYEN TUAN HAI GIUP MS 1534  200,000
6/9/2014 NGUYEN TUAN HAI GIUP MS 1535  200,000
6/9/2014 NGUYEN TUAN HAI GIUP MS 1536  200,000
6/9/2014NGUřEN TUAN HAI GIUP MS 1537  200,000
6/9/2014 NGUYEN TUAN HAI GIUP MS 1538  200,000
6/9/2014 HA HUYEN TRAN GIUP MS 1537  100,000
6/9/2014 TRAN VAN PHUOC GIUP MS 1534-1535-1536-1537  200,000
6/9/2014 HOANG THU THUY GIUP MS 1529 1,000,000
3/9/2014 Nguyen Thu HaĠgiup MS 1528  200,000
3/9/2014 Hoi tu thien Tu Tam tai CH Lien Bang Duc giup MS 1528 Le Van Ninh giup MS 1532  200,000
3/9/2014 Le T Tuyet Nhung ung ho QNA  200,000
3/9/2014 Tran T Quynh Huong giup MS 1530  500,000
3/9/2014 Tran T Quynh Huong giup MS 1531  500,000
3/9/2014 Tran T Quynh Huong giup MS 1532  500,000
3/9/2014 Tran T Quynh Huong giup MS 1533  500,000
3/9/2014 Nguyen Nam Duong giup Mœ 1534  200,000
4/9/2014 Bui T VaŮ Chau giup MS 1534  5,000,000
4/9/2014 Pham T Thinh giup MS 1514 &nbųp;50,000
4/9/2014 Pham T Thinh giup MS 1519  50,000
4/9/2014 Pham T Thinh giup MS 1529  50,000
4/9/2014 Pham T Thinh giup MS 1530  50,000
4/9/2014PŨam T Thinh giup MS 1535  50,000
4/9/2014 Pham T Thinh giup MS 1536 &Ůbsp;50,000
4/9/2014 Bui T Lan giup MS 1529  100,000
4/9/2014 Bui T Lan giup MS 1536  100,000
4/9/2014 Nguyen T Thuy giup MS 1535  500,000
4/9/2014 Nguyen T Hong Nhung giup MS 1530  50,000
4/9/2014 Nguyen T Hong Nhung giup MS 1531  50,000
4/9/2014 Nguyen T Hong Nhung giup MS 1532  50,000
4/9/2014 Nguyen T Hong Nhung giup MS 1533  50,000
4/9/2014 Nguyen T Hong Nhung gũup MS 1534  50,000
4/9/2014 Nguyen T Hong Nhung giup MS 1535  50,000
4/9/2014 Luu T Hai giup MS 1536  50,000
Tong Khanh Toan giup MS 1532  300,000
4/9/2014 Tong Khanh Toan giup MS 1531  500,000
4/9/2014 łui Minh Quan giup MS 1536  100,000
4/9/2014 Bui Minh Quan giup MS 1534  100,000
4/9/2014 Le Xuan Dai Thang giup MS 1528  300,000
4/9/2014 Ban doc Dan tri giup MS 1534  1,000,000
4/9/2014  200,000
5/9/2014 Nguyen T Quoc giup Mœ 1519  300,000
5/9/2014 Ban doc ŔK 711A11369358 giup MS 1537  200,000
5/9/2014 Pham Gia Tu giup MS 1537  50,000
5/9/2014 Pham Gia Tu giup MS 1536  50,000
5/9/2014 Dang Mai Kim Yen giup MS 1536  200,000
5/9/2014 Doan Tuan Vu giup MS 1487  500,000
5/9/2014ļ/SPAN> Ban doc TK 711A19682514 giup MS 1342  200,000
5/9/2014 Nhieu Dan giup MS 1519  2,000,000
5/9/2014 Ban doc Dan tri giup MS 1519  200,000
5/9/2014 Ban doc Dan tri giup MS 1537  200,000ļ/TD>
6/9/2014 Ban doc TK 711A00539484 giup MS 1537  200,000
6/9/2014 Ban doc TK 711A00539484 giup MS 1538  200,000
6/9/2014 Bui T LuyeŮ giup MS 1529  500,000
6/9/2014 Nguyen T Thuyen ung ho QNA  500,000
6/9/2014 Ban doc TK 711A17377128 giup MS 1537  200,000
6/9/2014 Chau Phuc Thanh ung ho QNA  200,000
6/9/2014 Dang Thu Ha giup MS 1538  200,000
6/9/2014 Lai T Dung giup MS 1537  100,000
6į9/2014 Lai T Dung giup MS 1538  100,000
  Bạn đọc ủng hộ  qua ngân hàng Vietinbank Trực tuyếntừ ngày 01 đến 06/9/2014  
1/9/2014 Ninh Trung Son giup MS 1530  400,000
1/9/2014 Ban doc TK 711A23979764 giup MS 1531  100,000
1/9/2014 Ban doc TK 711A23979764 giup MS 1530  138,442
1/9/2014 Ban doc TK 711A85851583 giup MS 1529  100,000
Ban doc TK 711A0002358 giup MS 1530  500,000
1/9/2014 Ban doc Tŋ 711A0002358 giup MS 1522  500,000
1/9/2014 Ban doc TK 711A27005334 giup MS 1522  100,000
1/9/2014 Ban doc TK 711A15987539 giup MS 1530  100,000
1/9/2014 Ban doc TK 711A15987539 giup MS 1531  100,00İ
1/9/2014 Ban doc TK 711A15987539 giup MS 1532  100,000