CTCP chứng khoán Navibank ( OTC- NVS) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2014.

Trong quý 4/2014, doanh thu của NVS đạt 7,5 tỷ, trong đó chủ yếu đến từ hoạt động môi giới chứng khoán. Chi phí hoạt động trong kỳ tăng nhưng thấp hơn mức tăng doanh thu trong quý, trong khi chi phí quản lý thì thay đổi không đáng kể dẫn đến LNST quý 42014 của NVS đạt 1,9 tỷ, tăng 356% so với cùng kỳ.

 

Lũy kế năm 2014, NVS ghi nhận 29,3 tỷ doanh thu và 5,8 tỷ đồng LNST. Trong khi cùng kỳ 2013, NVS lỗ 2,4 tỷ đồng. EPS năm 2014 của NVS đạt 363 đồng.

Đến cuối năm 2014, lượng tiền và tương đương tiền của công ty là 100 tỷ, gấp đôi con số đầu năm. Trong đó tăng mạnh nhất ở hạng mục tiền gửi của nhà đầu tư giao dịch chứng khoán với số dư 93 tỷ đồng. Tuy nhiên khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng của công ty giảm từ 16 tỷ đầu năm xuống còn 6 tỷ đồng.

NVS cũng còn khoản tiền gửi 14,7 tỷ đồng kỳ hạn trên 3 tháng tại SHB và ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Khoản phải thu giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư chỉ còn 5,2 tỷ, giảm đáng kể so với đầu năm là 23 tỷ. Có lẽ do thị trường diễn biến không thuận lợi về cuối năm dẫn đến khoản mục này giảm mạnh.

Hoàng Anh