Công ty Liên doanh Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank - VCBF đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước – UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (quỹ VCBF-BCF) ra công chúng. Thời hạn nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ lần đầu sẽ từ ngày 12/06/2014 đến ngày 25/07/2014.Quỹ VCBF-BCF đầu tư đến 100% giá trị tài sản ròng (NAV) vào cổ phiếu niêm yết, chủ yếu vào các cổ phiếu có vốn hóa thị trườnglớn và thanh khoản tốt, với thời gian đầu tư từ 3 đến 5 năm hoặc lâu hơn. Lợi nhuận tham chiếu của quỹ VCBF-BCF là thay đổi của chỉ số VN100 Index.Chiến lược đầu tư của quỹ VCBF-BCF như sau: (1) Quỹ chủyếuđầu tư vàomột danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yếtcógiá trịvốn hóathị trường lớn vàcó thanh khoản tốt trên sàn HSX và HNX. Cổ phiếu được xem là cóvốn hóa thị trườnglớn là những cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn hơn vốn hóa thị trường của cổ phiếu trong nhóm VN100.(2) Quỹ sẽ kết hợp cả chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị.(3) Quỹ sẽ sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên.Ông Avinash Satwalekar, Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Đầu Tư của VCBF cho biết VCBF tin rằng nền tảng kinh tế của Việt Nam tiếp tục cải thiện với triển vọng tích cực trong dài hạn và có khả năng đạt được các mục tiêu đề ra.”>>>Tại sao nên đầu tư dài hạn với quỹ mở?
Quỳnh Nguyễn